A szuvasodás fogászati tulajdonságai

Szuvas fog kezelése fogászaton

A fogorvosok által számos próbálkozás történt annak érdekében, hogy a szájüregi közeget (nyálat, lepedéket) illető mikrobiológiai vagy biokémiai vizsgálat alapján az egyénre nézve is használható prognosztikai felvilágosítást nyerjenek. Általában a fogászat inkább ilyen jellegű vizsgálatok alapján szoktak a közeli jövőben egyénileg várható új szuvas laesiók számát illetően kórjóslatot adni, ezért beszélnek a próbákkal kapcsolatban caries-aktivitási tesztekről.

Minden ilyen jellegű próbával kapcsolatban tudnunk kell, hogy pillanatnyi állapotot rögzít, s a jövőt illető jóslásra használják fel. A próbák értéke egyébként a posteriori ellenőrizhető: a caries-aktivitási próba idején fel kell venni az egyén pontos caries-statusát. E végből a fogászati klinikai vizsgálat egymagában nem elegendő, elengedhetetlen a hátsó fogak approximalis szuvasodásának felderítésére a röntgenvizsgálat - általában "szárnyas filmmel", a status-felvételt 6, ill. 12 hónap múltán meg kell ismételni, a két status összevetéséből objektív módon megállapítható a tényleges caries-szaporulat, s ezt össze kell hasonlítani a teszt alapján jósolt, ill. várt szaporulattal. Ilyen vonatkozásban egyes próbákról néhány év előtt kimutatták, hogy mind a teszt értékének, mind pedig a caries-szaporulat- nak a statisztikai szórása kizárja a klinikailag is értékelhető prognózist. Tekintetbe kell venni továbbá azt is, hogy az eddig ajánlott tesztek a caries kórokának csak egy-egy (többnyire feltételezett) tényezőjére vonatkoznak, inkább csak egyik vagy másik kondicionális tényezőre, s figyelmen kívül hagyják a kórkiváltó okok komplexusának túlnyomó többségét. Eleve éppen ezért nem is várható, hogy több felvilágosítást adjanak, mint a caries-intenzitást regisztráló indexek, így gyakorlati értékük csekély.

A fogszuvasodás statisztikai oldala

A fogorvosi jelentőségük a caries-kutatás szempontjából azonban nem vonható kétségbe, mert a próbák útján különösen, ha a próbákat ugyanazokon a személyeken szabályos időközönként megismétlik - a szájüregben lejátszódó biológiai folyamatokba alaposabb betekintést nyerhetünk. Tekintettel erre a körülményre, a következőkben igen röviden ismertetünk néhány caries-aktivitási tesztet. Ismertetésünk nem oly részletes, hogy ennek alapján a fogorvos ilyen próbát maga is végezhessen.

A lactobacillusok számának meghatározása a nyálban

Paraffinum solidum rágásává! stimulált nyálból azonnali leoltás történik Hadley nyomán a Kulp- féle paradicsomos agarra, vagy újabban a lényegesen szelektívebb Rogosa-féle táptalajra, melynek pH-ja 5,4. Tenyésztés 37 °C hőmérsékleten 96 órán át. Tekintetbe véve a nyal hígítását és a lemez oltására használt folyadék mennyiségét számítják ki az 1 ml nyálra jutó lactobacillus-számot, amelyet lacto-bacillus-indexnek is szoktak nevezni. E szám 0 és a több százezres nagyságrend között ingadozhat, cáries-aktívnak azt a személyt tekintik, akinek lactobacillus száma több, mint 10 000.

Snyder colorimetriás fogászati módszere

A nyálban élő savkeltők által adott idő alatt, meghatározott körülmények között produkált sav mennyiségének körülbelüli mérésén alapul. A sav mennyiségét a táptalajhoz kevert indikátor szín- változása alapján becsük. Indikátorként brómkrezolzöld használatos (0,04% oldatból 20 ml 1 liter bouillonhoz, amely 20 g glukózt oldott, pH tejsav hozzá-adásával 5,0, e keverékben 20 g agart oldanak). A brómkrezolzöld színe pH 5,4-en tiszta kék, 4,6-on tiszta zöld, 3,8-on pedig tiszta sárga. A zöldes szín pH 5,0 alatt kezd dominálni, a sárga pedig 4,2-n. Az értékelés egyrészt az elért szín, másrészt a színváltozásig eltelt idő alapján történik. A zöld szín még negatívnak minősül, a tiszta sárga mar két keresztet kap. Erős caries-aktivitás esetén 24 óra alatt eléri a táptalaj ezt a színt, mérsékelt aktivitás esetén csak 48 óra múltán kerekedik felül a sárgás színárnyalat, enyhe aktivitás esetén pedig csak 72 óra múltán. Caries-inaktívnak minősül az a személy, akinek nyála a Snyder-táptalajban 72 óra alatt sem hoz létre sárgára változást.

A puffer kapacitás vizsgálata. Minél kisebb a pufferkapacitás, annál nagyobb a caries-aktivitás.

A nyál oxigénfogyasztása

A Warburg-féle készülékben 37 °C-on mért oxigénfogyasztás, amelyet kora reggel, rögtön ébredés után a szájból csorgatott első néhány cseppben kell meghatározni, lényegesen nagyobb caries-resistens, mint caries-aktív személyek nyálában. A különbség a nap folyamán, táplálékfelvétel után stb. teljesen eltűnik.

E néhány inkább példaképpen és elvében ismertetett próbán kívül jó néhány egyéb teszt is ismeretes, mint a nyál-glukóz keverékben adott idő alatt képződő titrálható sav, e keverék által standardizált körülmények között porított zománcból kioldott Ca mennyisége, a nyálhoz adott keményítő lebontásához szükséges idő (amely próbák egyaránt a szénhidrát-lebontás egyes faktorait mérik), a nyálban keletkező maradék-nitrogén mennyisége, a nyál diffúziós képessége, a nyálban található egyes enzimek aktivitása stb.