A fogszuvasodás képi diagnosztikája

Röngen fogorvosnál

A fogorvos számára az approximális caries kimutatására a röntgenvizsgálat a legjobb módszer, mert sem inspectio, sem palpatio útján nem észlelhető initialis fogszuvasodás is felderíti.

A fogröntgen készítése

A filmet a fogorvos által a cavum oris propriumba helyezzük, és a fogak hossztengelyével párhuzamosan állítjuk be, a röntgenfősugár merőleges a fogakra, s így a filmre is. Előnyös az úgynevezett szárnyas („bité wing”) film használata, mely lehetővé teszi, hogy egyszerre röntgenezzük egyazon régió alsó és felső fogait. A fogász a szárnyas filmből, hosszabb szélével párhuzamosan, mintegy a keskeny szél felezővonalában kb. 4 mm széles burkolatlemez áll ki, a beteg erre harap, míg a film alsó és felső szárnya az antagonista fogsorokban a koronákhoz, a fogmedernyúlvány margó gingivalisához és a gingiva marginálishoz simul. Enélkül külön filmet kell exponálni az alsó és a felső fogakról, ami a szervezet röntgensugár-terhelését megkétszerezi.

Vélemények a képi diagnosztikáról

Nem egységes a fogorvosok körében a vélemény a röntgenvizsgálat értékéről az approximalis caries felderítésében: egyesek szerint a kezdődő szuvasodás mintegy 80%-ban csak röntgenvizsgálattal mutatható ki (ami véleményünk szerint alighanem túlbecsüli e vizsgálati módszer értékét), mások szerint viszont alig 20%-kal több a röntgenvizsgálattal, mint a szokásos klinikai vizsgáló módszerekkel megbízhatóan kimutatható approximalis szuvas gócok száma.

Ezen eltérő megítélésnek több oka is van, elsősorban abból adódik, hogy egyesek csak a kezdődő laesiókat veszik tekintetbe, mások pedig minden approximalis fogszuvasodást számba vesznek, a kiterjedtebb szuvasodás pedig megtekintéssel, tapintással is könnyen észlelhető.

Diagnosztikai eljárás értékelése

Általánosságban úgy értékelhetjük a fogászatban e vizsgáló eljárást, hogy kb. 40—50%-kal javítja az approximalis caries korai felismerésének a lehetőségét Egyébként arról sem szabad megfeledkezni, hogy a kezdődő caries felismerése röntgenképen sem mindig könnyű, s előadódik az az eset is, hogy klinikai módszerrel már kimutatott fogszuvasodás nem látszik egyértelműen a röntgenogramon. Értéktelen az a röntgenkép, amelyen a szomszédos approximalis felszínek egymásra vetülnek. Általában fölösleges a röntgenvizsgálat rágófelszíni, valamint vestibularis (orális) felszíni caries kimutatására, bár mélyebb occlusalis caries esetén jól tájékoztathat arról, mennyire közelíti meg a destructio a fogbelet.

 

Röntgenvizsgálat és egyéb diagnosztikai eljárások a fogászatban. Néhány további érdekes téma, melyet érdemes lehet elolvasni: budapesti fogorvos, fogászat Pesten, gyors diagnosztika, fog röntgen készítése, orvos Budapest.